ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ:


Цената на услугата се формира от продължителността на събитието което се озвучава.Един час се таксува 50 лева.
Ефектно осветление се заплаща допълнително 10 лева за 1 час .
Цените за фирмени и частни партита се договарят в зависимост от продължителността и характера на събитието, както и от  капацитета на помещението, което се озвучaва.
Моля, да се има в предвид че, мероприятия локализирани  извън района на градовете Пазарджик и Пловдив, в цената се калкулират допълнително и транспортните разходи.
Уебсайт в alle.bg